Jak prosadit smysluplné trasování D43

Jihomoravský kraj (JMK) plánuje trasovaní komunikací prostřednictvím tzv. zásad územního rozvoje (ZÚR). Momentálně probíhá aktualizace tohoto koncepčního dokumentu a zastupitelstvo JMK schválilo v únoru 2020 návrh, jak má být ZÚR aktualizována. Mimo jiné je v návrhu, o kterém se dozvíte více v článku Informace k procesu aktualizace ZÚR, zvolena varianta kapacitní komunikace D43/S43 ve stopě původní tzv. Hitlerovy dálnice s jižním obchvatem Kuřimi – více o trasování a dalších variantách na úvodní stránce webu. Tato varianta představuje však jeden problém: trasuje hustý automobilový provoz, včetně mezinárodního tranzitního a těžké nákladní dopravy přes nebo v těsné blízkosti hustě obydlených oblastí. Zatahovat hluk a emise tohoto provozu do obydlených oblastí je naprosto nesmyslné. Následující seznam představuje možné kroky, jak prosadit smysluplnější řešení.

 1. Informujte se
  • na těchto stránkách
  • na vývěsce JMK o záměrech a stavu procesu ZÚR
  • přijďte za námi na některou z našich akcí – aktuálně jsme každý víkend 23. 5. – 14. 6. 2020 za rozumného počasí na cestě k Přístavišti u Brněnské přehrady – viz článek zde.
  • zúčastněte se veřejného projednání v úterý 9. 6. 2020 od 14 hod – viz úřední deska JMK.
 2. Informujte své okolí – občané mnohdy nemají tušení, co se chystá, ani co můžou dělat
 3. Podpořte podpisy Vašimi či Vašich známých zástupce veřejnosti hájících životní prostředí obyvatel v oblastech dotčených plánovanou trasou D43/S43 a jižního obchvatu Kuřimi:
  • na zmíněné akci u přístavu
  • napište si o podpisový formulář na spolek@d43.cz
 4. Připomínkujte aktualizaci ZÚR
  • Připojte se podpisem k výzvě zastupitelstvu JMK na zmíněné akci v přístavu
  • Vzneste vlastní připomínky přímo na JMK – viz článek zde
  • Zúčastněte se veřejného projednání
 5. Přispějte finančně na nezbytné odborné služby (právní poradenství, odborné posudky, atd.)
  • převodem na účet spolku Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s. / Opálkova 16, č.p. 758, Bystrc, 635 00 Brno: 224702140/0300
 6. Pomozte aktivně nebo kontakty
  • se zpracováním informací
  • šířením informací mezi další občany
  • komunikací s veřejnoprávními orgány
  • vlastním odborným poradenstvím nebo službou

Napsat komentář