Právní zápas o ochranu domů, zdraví a Brněnské přehrady pokračuje

-transevropská silnice dříve známá jako D43 a obchvat Kuřimi

Poslední vývoj:

 1. Krajský soud v Brně dal za pravdu navrhovatelům, kteří požadovali zrušit koridor Hitlerovy dálnice v územním plánu Drásova. Žaloba byla tak jednoznačná, že se obec ani neodvolala k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).
   
 2. Další „na řadě“ byl návrh na zrušení Hitlerovy dálnice v územním plánu Moravských Knínic. Tento územní plán pořizovalo město Kuřim a byla zde i část naprosto nešťastného tzv. „jižního obchvatu Kuřimi. I zde krajský soud vyhověl a zrušil všechny plochy pro dopravu (Hitlerovu dálnici i část jižního obchvatu Kuřimi). To už ale byla zjevně pro územní plánovače „silná káva“, a tak se obec pokouší se odvolat k NSS. Argumenty jejich právníků, co jsme zatím viděli, jsou ale dosti neurčité, nicméně avizují, že ještě budou svoji argumentaci doplňovat.
   
 3. Další v pořadí byl návrh na zrušení malé části Hitlerovy dálnice, ale současně velké části jižního obchvatu Kuřimi. Tato věc je nyní u krajského soudu, a to včetně návrhu, aby se řádně modernizovala současná silnice I/43 od obce Česká k Lipůvce.

Veškerá snaha nás všech by však nemohla bez kvalitního právního zastoupení docílit toho, co se zatím podařilo.
Zatím se i nadále „držíme“ jak ve věci Zásad územního rozvoje (ZÚR – krajského územního plánu) z roku 2016, tak i tzv. Aktualizace ZÚR (AZÚR) z roku 2020.

 1. Za pomoci právníků se nám podařilo ZÚR 2016 vrátit k  NSS. Soud nyní nemůže pominout otázky rozporu s evropským právem, a pokud se neztotožní s námi předloženou argumentací k těmto rozporům, je ze zákona povinen oslovit Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) s žádostí, aby se těmito rozpory zabýval. Jeden ze základních rozporů mezi českou a evropskou legislativou je otázka povinnosti posoudit všechny tzv. rozumné varianty.
   
 2. Podařil se nám významný úspěch, který může mít podstatný vliv na celou problematiku. Na základě našeho podnětu byl orgány Evropského parlamentu ve Štrasburku přehodnocen oficiální překlad části práva EU do českého jazyka s tím, že bylo potvrzeno pochybení, ke kterému došlo při tomto překladu. V oficiálním věstníku Evropské unie (tj. sbírce právních předpisů EU) tak byla vydána oprava českého překladu. Je tak potvrzena povinnost prověřovat v územních plánech různé rozumné varianty. Krajský soud už na tuto změnu reagoval v několika kauzách a tuto právní „novinku“ akceptuje.
   
 3. Ve spolupráci s právníky jsou u NSS celkem tři odvolací podání (tzv. kasace) ve věci zrušení AZÚR 2020. I zde byla doplněna argumentace o rozporech se závaznou evropskou legislativou. NSS již ve směru povinnosti vycházet z judikatury SDEU učinil první krok. NSS reagoval, že sleduje již probíhající řízení u SDEU v podobné právní problematice, kterou předložil Nejvyšší soud Irska.

Je vám nepochybně zřejmé, že tyto činnosti se zapojením několika právních kanceláří jsou mimořádně finančně nákladné. Zatím jsme s Vaší podporou toto dokázali zajistit. Za každou Vaši finanční pomoc jsme nesmírně vděčni, protože musíme být i nadále schopni kontinuálně hradit právní a soudní výlohy. Bez finančních darů se bohužel, neobejdeme.
I nadále platí, že finanční příspěvky na právní a soudní výlohy lze zasílat na:

 • transparentní účet u Raiffeisenbank2998270002/5500  a
 • na účet, kde byly v předchozím období shromážděny prostředky ze sbírky zaštítěné Nadací VIA – účelový účet u ČSOB  – 224702140/0300

Majitelem obou účtů je spolek „Občané za D43 jako obchvat celého Brna

Děkujeme vám za každou finanční pomoc, a to jakkoliv velkou.

Za celý tým,

Jana Pálková, předsedkyně spolku Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
Dana Vonková, administrátorka petice za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna
Ing. Pavel Škarvada, Ph.D., předseda spolku Ochránci Brněnské přehrady a okolí, z.s.
Jaromír Foltýn, předseda spolku Občané Malhostovic za Optimalizovanou D43, z.s.

1 komentář u „Právní zápas o ochranu domů, zdraví a Brněnské přehrady pokračuje“

 1. Dobrý den,
  je dobře, že se lidé můžou vyjadřovat ke stavbám, které mají procházet v jejich okolí, aspoň stát ví, že nemůže všechno. Ale není demokracie i o tom hledat kompromisy?
  Třeba plánovaná výstavba obchvatu Kuřimi a její varianty.
  Jižní část má vést kolem domů v části Díly za sv Jánem. Má vést v tunelu a nad místním potokem v tubusu. Tato varianta je již nějakou dobu v územním plánu a domy zde se nedávno dostavěly a nebo dostavují. To developer obyvatele, kteří si zde koupily domy neupozornil, že tato varianta je v územním plánu?
  Severní část má vést kolem části Kuřimi -Podlesí. Aktuálně jsou zde pole, ale podle územního plánu jsou tyto pole určeny k zastavění a podle informací, které jsem dohledal na internetu severní varianta je plánována jako otevřená.
  Na Tišnov denně projede 17 000 aut.
  Tak se ptám: Opravdu nejde najít kompromis v obchatu Kuřimi? Nešlo by si klást podmínky, že Jižní variantu ano a to co nejvíce v tunelu a v tubusu? Přece pokud někde ve svém odporu ustoupím, tak mi druhá strana bude ochotnější ustoupit v mých požadavcích.
  Mám za to, že pokud projde jižní varianta, která v podstatě kopíruje stávající trasu II/385 i směr na Tišnov. Tak by se určitě dal najít kompromis v trasování kolem Malhostovic a Drásova, že by se trasa I/73 přiblížila více optimalizované variantě.
  Protože pokud ustavičně budete všichni blokovat tlačené trasování a nebudete hledat kompromisy tak hrozí situace, že do Lysic povede 4 proudá I/73 od Moravské Třebové a se zde napojí na stávající I/43 kolem Černé Hory, kde se celá doprava přemění do dlouhých kolon přes Závist, Milonice, Lažany a Lipůvku, které se pomalu budou tlačit kolem Kuřimi, kde podle informací ze setkání v Černé Hoře teď z října, hrozí odvolání na MÚK u Kuřimi. A to samé s kolonami hrozí ve směru od Tišnova, kde u Čebína bude otevřen obchvat u Hradčan se snad má taky někdy stavět. Dlouhé kolony plazící se přes Kuřim.
  Prosím tedy o zvážení zda opravdu nejde najít někjaký kompromis.
  Děkuji,

  Odpovědět

Napsat komentář