Materiály k technicko-ekonomické studii HBH

I když byla D43 přes Bystrc v minulosti soudem zrušena, v aktuálních ZÚR Jmk ji znovu máme zpět, a to díky zpackané krajské studii. Politikové na jejím základě hlásali, že se bude jednat o silniční řešení pro místní dopravu, bez tranzitu (méně než 4%). Politická reprezentace Brna tomuto nesmyslu uvěřila a požadovala toto řešení. Postupně se Hitlerova dálnice přejmenovávala z R43 na D43, X43, S43, I/43 a aktuálně se jedná o I/73. Firma HBH nyní zpracovává technicko-ekonomickou studii, dílčí závěry byly v prosinci prezentovány zástupcům dotčených MČ. Pro Bystrc je zde řada problémů a je vidět, že např. ulice Páteřní má mít funkci doprovodné komunikace k I/73.

Detail – průtah Bystrcí – podrobně níže v PDF


Z předložených výkresů je pak zřejmé, že oproti navrhovanému Územnímu plánu města Brna jsou tunely v jižní části Bystrce kratší o 250-350 m. Veškerá místní doprava skrze Bystrc bude vedena po Páteřní, Obvodové a Odbojářské. Nicméně přivaděčem na dálnici, pardon prozatím silnici, se stane právě Obvodová a již nyní přetížená komunikace kolem řeky. Aktuální studie ale tyto problémy vůbec neřeší a navrhované řešení je tak z našeho pohledu nedostatečné!

Zde se sluší připomenout sdělení náměstka hejtmana Malečka, na základě kterého byla dříve z posouzení variant vyloučena trasa realizující obchvat celého Brna – tzv. Optimalizovaná varianta.

Trasa I/73 je označena jako silniční, ale je navržena s parametry dálnice (130 km/h). Současně je u Rozdrojovic navrženo „dálniční“ odpočívadlo, takže je zjevné, že projektant počítá s transevropskou tranzitní dopravou, včetně kamionové. Zdůrazňuji, že na silnicích I. tříd zákon kamionové odpočívky nepožaduje. Ano, pokud je tedy I/73 takto navržena, pak budoucí změna na dálnici je možná prostou výměnou modrých tabulí za zelené! Šaráda s neexistující dálnicí tak dostává novou kapitolu.

Dopravní modelování již údajně také připouští nemalou složkou těžké tranzitní dopravy v trase sever/jih. Cekem by se snad v roce 2055 mělo jednat až o 40 tisíc vozidel denně (nyní zde máme třetinu a to především osobních vozidel). Naše argumenty, že D43 je zařazena do Transevropské dopravní sítě TEN–T kraj dříve ignoroval, ale ukazuje se, že tento velký problém zůstává ve hře.

Lze dodat, že u Nejvyššího správního soudu jsou celkem 3 žaloby na ZÚR a je navrženo, aby se spornými aspekty výkladu evropského práva zabýval Evropský soudní dvůr. Takže stále máme naději, že se problematikou začne někdo seriózně zabývat.

Pavel Škarvada

1 komentář u „Materiály k technicko-ekonomické studii HBH“

  1. Věřím že se konečně podaří D43 kolem Brna i dál na sever dostavet, ať už pod jakýmkoli názvem. Blízce vedený západní obchvat chybí jako sůl, a když už se snad dohodli Kuřimáci na jižním obchvatu, tak by mohlo vzniknout i celistvé a funkční řešení. Ve všech větších městech prostě kolem města vedou kapacitní ctyrproudovky, s využitím tunelů může být výsledek i pro dotčené lokality uspokojivý. Koukněte na Oslo, Klagenfurt, a další, proč bychom se nedokázali dohodnout i u nás. Já taky bydlím nedaleko, a myslím že bychom měli hledat ne důvody proč to nejde, ale způsoby jak to udělat co nejsetrneji, ale zároveň maximálně funkční. Tj. v trase Hitlerovky. I ti kdo se tomu dneska zuby nehty brání, by nakonec po dostavení byli rádi – když se to postaví inteligentně.

    Odpovědět

Napsat komentář