Historie

Záměr vést dálnici kolem Brna z jihu na sever sahá do doby druhé světové války. Ředitelství silnic a dálnic vydalo dva díly historické publikace autorů Tomáše Jandy a Václava Lídla Německá průchozí dálnice, které jsou dostupné ke stažení na stránkách ŘSD. Okolí Brna popisuje druhá kapitola druhého dílu.

Z dobové mapky je zřejmé, že trasa tvořila obchvat města a vyhýbala se i malým obcím. V úvahu přitom musíme vzít i tehdejší hustotu provozu.

plánované vedení dálnice kolem Bystrce a přehrady
plánované vedení dálnice kolem Bystrce a přehrady (otočeno podle světových stran)

Po téměř osmdesáti letech se hranice města výrazně posunula, kolem trasy vyrostla velká městská čtvrť a z přehradní nádrže se stala nejvýznamnější městská rekreační oblast. Nehledě na to, množství městských i krajských politiků hodlá tuto trasu použít k dálničnímu tahu.

Názor, že je třeba dálnici koncipovat jako obchvat, vychází především z občanských iniciativ. Nejen, že by to neznehodnotilo oblast bydlení a oblast k rekreaci, ale také by to umožnilo další plošný rozvoj městských částí, jaký jsme mohli vidět po předešlá desetiletí.

Prvním, kdo se pokusil navrhnout trasu, která by tvořila obchvat města, byl Ing. arch. Karel Bystřičan. Ten také v roce 2002 zpracoval podrobnou historii vývoje názorů na trasování této problematické komunikace.

S laskavým svolením pana architekta je zde ke stažení celý materiál. I když je z roku 2002, většina je stále platná.

Zjištěnými a doloženými fakty byli politici usvědčeni ze lží, když zamlčovali a záměrně zkreslovali dopravní význam navrhované komunikace (jen připomínáme, že nešlo o totalitní, ale demokraticky zvolené politiky). Pan architekt Bystřičan doložil, že je R43 součástí navrhované evropské dálniční sítě TEN-T, což se oficiálně do té doby popíralo.

Téhož roku kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ČSNS. Pro tento účel si připravil alarmující leták.

V roce 2015 zpracoval variantní řešení obchvatu Brna Ing. Jiří Kalčík. Výkresovou dokumentaci si můžete stáhnout a prostudovat.

Tyto varianty byly však oficiálními kruhy ignorovány a byly vypracovány varianty jiné, mezi kterými byla prohlášena za nejvhodnější trasa přes Brno kolem přehrady. – Viz Aktuality.

Díky letité a neúnavné práci paní Jany Pálkové vznikla petice, která měla dát politikům najevo názor občanů. Opakovaně byli s peticí seznamováni.

detail
Naše noviny vycházející v Brně – rok 1995
Rovnost 1997
Brněnský deník Rovnost 25. 8. 1997
23000 podpisů pod peticí proti vedení dálnice přes Bystrc
23000 podpisů pod peticí proti vedení dálnice přes Bystrc
detail
28357 podpisů pod peticí proti vedení dálnice přes Bystrc v roce 2001
Předání petice na MMB v roce 2001, petice byla předána i ministru dopravy Martinu Římanovi (ODS)