Společná informační akce místních spolků „Tady je domov, ne dálnice“

V neděli 24. května se u Brněnské přehrady konala první ze série informačních akcí pořádaná spolky, které nesouhlasí s výstavbou komunikace 43 v trase tzv. Hitlerovy dálnice. Cílem protestních akcí, které se budou u Brněnské přehrady konat každý víkend až do 14. června 2020, je vyzvat veřejnost, aby podpořila snahu o prosazení smysluplného řešení dopravní situace v Jihomoravském kraji, kterým je vybudování obchvatu celého města Brna a všech obcí na trase. Občané měli možnost připojit svůj podpis k výzvě nazvané „Tady je domov, ne dálnice“, která je adresována zastupitelkám a zastupitelům Jihomoravského kraje. Za první den akce se nám podařilo získat 219 podpisů.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude na podzim schvalovat Aktualizaci Zásad územního rozvoje, ve které je dálnice 43 trasována přes Bosonohy, Bystrc, Kníničky, tedy kolem Brněnské přehrady, a negativně dopadá na řadu dalších obcí na trase mimo město Brno (Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Malá Lhota, Troubsko, Kuřim).

Zásady územního rozvoje nyní Jihomoravský kraj zveřejnil a občané mohou k návrhu vznášet své připomínky do 16. června 2020. Vytvořit a zaslat kraji svou připomínku může každý občan. Každý občan také může svým podpisem zplnomocnit zástupce veřejnosti, aby jej zastupovali při projednávání návrhu Aktualizace ZÚR a při vznášení připomínek. Proto jsme na akci u Brněnské přehrady sbírali také podpisy pro dva zástupce veřejnosti, Moniku Šimkovou a Libora Doláka, kterých jsme celkem získali 350.

Naše snaha podpořit smysluplné řešení dopravní situace v celém regionu a zabránit nevratnému poškození životního prostředí desetitisíců obyvatel ve všech obcích na trase tzv. Hitlerovy dálnice tímto zdaleka nekončí. Pokud nás chcete podpořit, přijďte za námi k restauraci TeePee u Brněnské přehrady do našeho informačního stanu. Za dobrého počasí tam budeme k zastižení vždy v sobotu a v neděli od 9.30 do 17.00, až do 14. června 2020.

Monika Šimková

Informační akce u Brněnské přehrady
Podpisy výzvy

Napsat komentář