Výzva zastupitelům Jihomoravského kraje

TADY JE DOMOV, NE DÁLNICE!

Vážené zastupitelky a zastupitelé Jihomoravského kraje,

obracíme se na Vás s výzvou ke smysluplnému řešení dopravní situace v Jihomoravském kraji a ochraně domovů tisíců lidí před zavlečením těžké kamionové dopravy do jejich bezprostřední blízkosti.

Vyzýváme k odmítnutí Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jejíž součástí je i nekvalitně zpracovaná Územní studie, která prosazuje trasování komunikace „43“ a návazných komunikací přes hustě zabydlené brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky, v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady a významně negativně dopadá na řadu obcí mimo město Brno (Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Drásov, Malhostovice, Skalička, Všechovice, Malá Lhota, Troubsko, Kuřim).

Předložená Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje nenávratně a bez náhrady zničí životní standard obyvatel dotčených oblastí. Jde o jejich domovy, které milují, na které celý život tvrdě pracují, aby své rodině zajistili klidné, zdravé a bezpečné bydlení. Největším prohřeškem zmíněné Aktualizace je ohrožení zdraví těchto obyvatel – většinou rodin s dětmi, které budou odsouzeny žít a vyrůstat v hlučném, prašném a zplodinami zamořeném území.

Níže podepsaní podporují kvalitní dopravní infrastrukturu a apelují na nalezení takového řešení, které bude maximálně sloužit, ale současně bude mít co nejmenší negativní vlivy na obyvatelstvo.

Logickým a věcně správným řešením je Optimalizovaná varianta trasování „43“ Boskovickou brázdou, která minimalizuje zatížení obyvatelstva a realizuje obchvat celého města Brna a obchvaty všech obcí na trase „43“.

Věříme, že jsme všichni společně schopni dokázat mnoho dobrého, pokud vedení Jihomoravského kraje přijme tuto výzvu a bude prosazovat ochranu všech svých občanů.

 1. Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna
 2. Spolek Ochránci Brněnské přehrady a okolí
 3. Spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
 4. Spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
 5. Spolek Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku
 6. Spolek Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí
 7. Občané brněnské aglomerace proti dálničním průtahům svým městem, Rozdrojovice
 8. Spolek Spokojené Díly, Kuřim
 9. Spolek Drásovská iniciativa
 10. Sokol Malhostovice
 11. Spolek Naše Kníničky

Napsat komentář