Jak připomínkovat aktualizaci ZÚR JMK

Každý občan a každý spolek má právo k návrhu Aktualizace ZÚR (dále AZÚR) podávat připomínky. Vzhledem k tomu, jak AZÚR poškodí životní prostředí tisíců domovů obyvatel podél plánované trasy D43/S43 a s ní souvisejících přípojných komunikací a staveb jako je jižní obchvat Kuřimi, je více než třeba tyto připomínky nyní posílat.

Proto jsme připravili pro občany návod a vzor, abychom jim s výkonem jejich práva pomohli a zároveň zajistili, aby byly připomínky platné.

 1. Zde je ke stažení použitelný dokument s několika vzorovými připomínkami.
 2. Upravte, změňte, přidejte všechny připomínky podle vlastního pohledu na věc. (V přiloženém vzoru je jen pár ukázkových připomínek pro ukázku formy, níže je obsáhlejší dokument pro inspiraci.)
 • Můžete připomínkovat cokoliv se Vám na Aktualizaci ZÚR nelíbí. Lze tedy připomínkovat zejména závaznou textovou část návrhu Aktualizace ZÚR JMK (vlastní návrh) a jeho odůvodnění, všechny grafické přílohy a také hodnocení vlivů návrhu Aktualizace na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA).
 • Připomínek můžete mít neomezeně mnoho a můžete je podat v jednom nebo více podáních.
 • Při vytváření připomínek jednotlivé připomínky oddělte do jednotlivých samostatných bodů a očíslujte je.
 • Každá připomínka by měla být vždy nějak odůvodněna – tedy napište, byť by jen jednou větou, proč něco namítáte. 
 • Zde najdete podrobnější doporučení, jak připomínky vytvářet:

Doplněno/aktualizováno: Můžete si také vygenerovat určitý počet připravených připomínek na http://pripominky.d43.cz/.

Doplněno/aktualizováno 2: již je po termínu – pomůcka pro přípravu připomínek byla odstraněna.

 1. Jakmile budete mít svou sadu připomínek, uveďte své jméno, datum narození a adresu. Připomínky podepište.
 2. Do 16. 6. 2020 doručte připomínky JMK– možností je více:
 • Odešlete do 16. 6. podepsané připomínky DOPORUČENĚ poštou
 • Zašlete připomínky do datové schránky JMK (ID datové schránky = x2pbqzq)
 • Zašlete připomínky emailem s Vaším osobním elektronickým podpisem
 • Odevzdejte připomínky do 16. 6. na podatelnu Krajského úřadu JMK osobně

Pozn.: V krajním případě je možné nepodepsané připomínky zaslat emailem nejpozději před půlnocí v úterý 16. 6. 2020 bez elektronického podpisu, ale pak musíte do 5 dalších dnů podat podání jednou z metod a) – d). Tím se splní jak lhůta 16. 6. 2020, tak požadavek na tzv. „kvalifikované podání“.

Adresa podatelny:

Jihomoravský kraj
Krajský úřad
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno 

info: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=227294&TypeID=2

David Kuman

Napsat komentář