Dálnice jako průtah městem nebo jako obchvat města?

Dálnice umožňují rychlé dopravní spojení. U velkých aglomerací jsou velmi vytížené, je na nich velmi hustá doprava. Proto jistě nemají vést středem sídliště nebo přes rekreační oblast.

Tyto stránky spravuje spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna.

Nejsme odpůrci dálnic, ale kategoricky požadujeme, aby dálnice vedly mimo hustě obydlené oblasti.

Výsledkem snahy řady obcí, městských částí Brna a občanských spolků informovat co nejúplněji občany, kteří by se rádi dozvěděli co nejvíce o stavu pořizování ZÚR a o konstruktivních řešeních k nápravě neuspokojivé situace v JMK jsou webové stránky ZUR-JMK.cz, k D43 pak konkrétně pasáž „R43 – Spojení z Brna k severu“.

Můžete se podívat i na starší web o R43, na kterém je spousta informací, ale už se neaktualizuje.