Obce se kvůli krajskému územnímu plánu opět obracejí na soud

Tisková zpráva, Brno/Ostopovice, 23.7.2021

Obce, spolky a zástupci veřejnosti, nespokojení s podobou Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, se obrátili na Krajský soud v Brně s návrhem na zrušení části koridoru transevropské komunikace 43 a návazného řešení v oblasti Kuřimi. Kritizují nejen zvolenou variantu, která vede koridor silnice hustě obydleným územím včetně několika brněnských městských částí, ale i samotný postup kraje při posuzování a výběru variant řešení. „Kraj bohužel ani nedostál svému závazku posoudit základní varianty nadřazené dálniční a silniční sítě v okolí Brna. Tento požadavek si přitom sám schválil v již platných Zásadách územního rozvoje. Tzv. Optimalizovaná varianta reprezentující obchvat Brna, severní obchvat Kuřimi a obchvat Lipůvky a vyhýbající se obydlenému území dalších obcí, jejíž objektivní posouzení dlouhodobě požadujeme, se v průběhu zpracování územní studie kamsi vytratila. Zastupitelé pak volili mezi třemi prakticky identickými verzemi tzv. Bystrcké varianty. Takový postup nepovažujeme za legitimní a proto se také obracíme na soud“, uvedl starosta Ostopovic na Brněnsku Jan Symon.

Obce a další žalobci přitom krajský územní plán napadají u soudu už potřetí. V roce 2012 uspěli a soud Zásady územního rozvoje zrušil. V roce 2017 byl sice úspěšný Jihomoravský kraj, který před soudem obhájil nové zásady, v těch však byly sporné komunikace obsaženy pouze ve formě nezávazných územních rezerv. Nyní, po schválení Aktualizace ZÚR JMK v září 2020, se počítá opět pouze s trasou silnice I/43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky a s dopadem Brněnskou přehradu. Žalobci tento záměr kritizují mimo jiné i proto, že přivede další dopravu a a související zátěž do oblasti na jihozápadě brněnské aglomerace, která se už nyní potýká s překračováním zákonných limitů pro hluk a znečištění ovzduší. Žalobci také jako nepřípustné vnímají zásadní negativní vlivy 43 na řadu obcí, a to nejen na jihu Brna, ale i na Jinačovice, Rozdrojovice, jižní část Kuřimi, Malhostovice, Drásov, Všechovice, Skaličku a další.

K soudu tentokrát putují rovnou dva návrhy na zrušení části ZÚR. První, stručnější, se soustředí pouze na jádro sporu, kterým je postup kraje při schvalování dopravních variant, druhý pak problematické části dokumentu rozvádí podrobněji. „Zásady územního rozvoje jsou velmi rozsáhlým a mnohovrstevnatým dokumentem. Při diskuzích v právním týmu nám postupně vykrystalizovaly dva argumentační přístupy. Stručnější žaloba se podrobně věnuje zejména nesprávnému postupu krajského úřadu, který neoprávněně zasáhl do výběru posuzovaných variant, druhá žaloba se pak zabývá i dalšími vadami aktualizace“, vysvětluje Symon.

Další informace: Jan Symon, starosta obce Ostopovice, tel.. 606 782 982

Napsat komentář