Snaha zamezit výstavbě dálnice přes Bystrc a zabránit zničení Brněnské přehrady pokračuje podáním žaloby

V létě, kdy si Brňané užívali vodní radovánky a dopřávali odpočinek na březích Brněnské přehrady, s vysokým nasazením pokračovala snaha o záchranu tohoto unikátního místa a kvalitního bydlení v jeho okolí před nenávratným poškozením výstavbou dálnice 43.

Obce, spolky a zástupci veřejnosti, nespokojení s podobou Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (AZÚR JMK), se obrátili na Krajský soud v Brně s návrhem na zrušení chybně trasovaného koridoru 43 a na obnovení územních rezerv pro plnohodnotný silniční obchvat celého Brna, pro severní obchvat Kuřimi, obchvat Lipůvky a kvalitní obchvaty všech obcí na trase. Zásady územního rozvoje obsahují koridor pro komunikaci 43 v původní stopě Hitlerovy dálnice, tedy i jako průtah Bystrcí vedoucí těsně kolem hráze Brněnské přehrady. Obce a spolky kritizují nejen zvolenou variantu, která poškozuje celou řadu obcí a je trasována hustě obydleným územím včetně několika brněnských městských částí, ale i protiprávní postup kraje při posuzování a výběru variant řešení.

Na přelomu července a srpna byly ke krajskému soudu podány dvě žaloby. Rozsáhlejší žalobu podalo osm obcí a osm zástupců veřejnosti z obcí a městských částí v bezprostřední blízkosti trasy „Hitlerovy dálnice“. Žaloba pokrývá oblasti od pochybného postupu JMK při návrhu a schvalování koridoru, přes stanoviska orgánů ignorující dopady intenzivního provozu na zdraví občanů, až po otázku vlastní realizovatelnosti komunikace 43 ve schváleném koridoru. Druhá žaloba byla podána dvěma obcemi proto, aby se soud zabýval specificky otázkou nezákonnosti postupu krajského úřadu při pořizování aktualizace, což je možné vnímat jako jednu ze stěžejních vad celého procesu.

Podáním žalob však dlouhodobá snaha o prosazení komunikace 43 jako obchvatu celého města Brna nekončí. Díky neúnavné práci členů občanských iniciativ a díky obdržené podpoře občanů, kterým není lhostejná budoucnost Brněnské přehrady i celého přilehlého území, vznikla série odborných posudků a expertíz. Na základě těchto dokumentů byl podán podnět na zrušení AZÚR JMK Ministerstvem pro místní rozvoj, které je nadřízeným orgánem územního plánování.

Všechny zainteresované ještě čeká velká spousta práce a bude zapotřebí další intenzívní zapojení odborníků a advokátů. Již nyní se připravuje replika k vyjádření kraje na podané žaloby a žaloby budou dále upřesňovány. K tomu všemu je nezbytná široká podpora veřejnosti, a to jak morální, tak i finanční.

Pokud vám také není lhostejné, v jakém prostředí budeme my a naše děti žít za pár let, můžete podpořit aktivity občanské iniciativy „Tady je domov, ne dálnice“. Další informace najdete, na stejnojmenné facebookové stránce.

Napsat komentář