Návrh aktualizace ZÚR s D43 zveřejněn

– lhůta pro námitky je do útery 16. 6. (veřejné projednání přes internet v úterý 9. 6. od 14 hod).

V pátek odpoledne byla na webu JMK vyvěšena veřejná vyhláška (ke stažení pod odstavcem) oznamující veřejné projednávání návrhu Aktualizace ZÚR JMK (krajského územního plánu), kde je vymezován koridor 43 v Hitlerově variantě a jižní obchvat Kuřimi.
Návrh je dostupný na webu JMK :  http://www.zurka.cz – je potřeba kliknout do zeleného pásu nebo jít rovnou na https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_a1_vp/WEB_VYROK/.

Projednávaný materiál je, jak už je to zvykem, v řadě PDF souborů. Abych to usnadnil, dal jsem vše jako jeden ZIP ke stažení:

https://www.uschovna.cz/zasilka/YAWXP3X4TANYDWUY-597

**

Připomínky nejen k návrhu, ale i k vyhodnoceni vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. vyhodnocení SEA a hodnocení NATURA 2000) může podat každý.

Lhůta pro připomínky je do úterý 16.6.
(veřejné projednání s prezentací a dotazy přes internet je o týden dříve – v úterý 9.6. od 14 hod – podrobnosti viz přiložená vyhláška).

Námitky mohou podávat i tzv. „zástupci veřejnosti“ – viz §23 stavebního zákona (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183).
**
Připomínky nemají žádný předepsaný formát, je pouze třeba v úvodu napsat, že se jedná o připomínku k návrhu Aktualizace ZÚR  JMK, napsat jaké oblasti se připomínka dotýká (stačí napsat např. „vymezení koridoru komunikace 43„) a uvést plné jméno, adresu trvalého pobytu nebo poštovní zasílací adresu a datum narození.   
Pokud se podává více než jedna připomínka (což je zcela běžné), jedním podáním je potřeba připomínky v rámci jednoho podání očíslovat. Je vhodné, aby každá připomínka vždy byla nějak odůvodněna – tedy napsat, byť by jen jednou větou, proč se něco namítá. 
Krajský úřad je povinen všechny připomínky jednotlivě vyhodnotit a předložit toto vyhodnocení krajským zastupitelům, než budou o věci hlasovat. Krajský úřad by tedy neměl zasílat žádné dopisy a vyhodnocení připomínek bude na WEBu kraje po vydání Aktualizace ZÚR. 
Připomínky a námitky lze zasílat na Krajský úřad JMK – buď doporučenou poštou nebo zanést na podatelnu (podávající dostane podací razítko na vlastní kopii podávaných připomínek / námitek). 

doc. Petr Firbas, Brno

Napsat komentář