Letáková informační akce

Ing. Pavel Škarvada, Ph.D jako předseda spolku Ochránci Brněnské přehrady a okolí, z.s. začal pravidelně rozesílat zastupitelům, dalším představitelům Brna a Jihomoravského kraje, odpovědným pracovníkům KHS JMK, MMR a MŽP vlastnoručně připravené informační letáky, ve kterých dávkuje odborné souhrny dokládající zásadní vady Územní studie.

O zásadních pochybeních této studie jsme už několikrát informovali, můžete si příspěvky vyvolat „klikem“ na slovní spojení „územní studie“ ve přehledu „Dotčená témata“ v pravém sloupci.

Jednotlivé letáky a průvodní dopisy budeme zveřejňovat ke stažení na stránce Odkazy.

Napsat komentář