Dopis ministrovi životního prostředí

Brněnský občan, pan Baltus, se obrátil na ministerstvo a další státní a samosprávné představitele tímto dopisem (uvádíme v původním znění), zaslaným e-mailem:

To: posta@mzp.cz

Cc: starosta@brno-kninicky.cz ; starosta@bystrc.cz ; Šimek Bohumil ; vankova.marketa@brno.cz ; babisa@psp.cz ; fialap@psp.cz

Sent: Friday, February 28, 2020 12:35 PM

Subject: Vážený pane ministře – prosím o předání kabinetu pana ministra Mgr. Richarda Brabce

Vážený pane ministře,

je mi 75 let, pracoval jsem půl života v technickém časopise, jsem  podporovatelem  rozvoje  / pozdrženém/ této země a nikdo mne nemůže podezřívat z nekorektního zdržování inženýrských staveb.  Ale mám i přírodovědecké vzdělání a proto  uvažuji méně schematicky než mnoho politiků a někteří   technokraté. Ač  jsem 27 let pracoval v Praze, jsem rodilý Brňan. Proto mám historii města před sebou nejméně po 70 let. Město, jak mu dnes už většina národa začíná říkat Brr- no, nikdy nedošlo rozkvětu, jakého  mu bylo vždy slibováno. Nedávno jsme tu měli pana premiéra, který  sice opět slíbil vše, co se dalo, ale já se  už nedožiji ani části toho, po čem snili už  moji rodiče. Nyní  bydlím ve čtvrti Brno Bystrc, která má být postižena projektem, který dle mého soudu zcela popírá všechny zásady urbanismu a dopravního inženýrství. Stává se opět dalším silovým prosazováním projektu anonymními úředníky, jak tomu bylo i v minulosti například  na  R 8, které si vyžádalo další neplánované náklady.

Dovoluji si Vám přeposlat článek z tisku, který jasně dokumentuje současný stav „demokratického a odborného„ posuzování rozvoje města Brna. Vzhledem ke zpoždění kompletace Zásad územního rozvoje Jm kraje je zřejmé, že se jedná o ukvapené rozhodnutí.   Nemá smyslu, abych Vám vypočítával důkazy toho, že v případě R 43 jde o nesmyslné rozhodnutí, argumenty Vám budou na vyžádání jistě poskytnuty.

1.       Realizací R43 v tomto návrhu dojde k zničení velké části obce Bystrc a přístupu na brněnskou přehradu – kdysi nám ji veřejnost záviděla , neb šlo o rekreační zázemí pro obyvatele 300tisícového města – to je minulost díky znečištění Svratky. Sídliště  Brno Bystrc vzniklo na konci 70.let, v kvapné výstavbě panelových  bytů, v době,  kdy o nějaké R 43 nebylo ani řeči a proto je pochopitelné,  že  nelze znehodnotit novou obytnou čtvrt dálnicí  po trase projektované pro československé poměry před  téměř 100 lety, kdy se  o podobném rozvoji obytných částí města vůbec neuvažovalo.. Navíc rozvoj dopravy  Bystrce je nerealizovaným dálničním obchvatem Brna blokován nejméně do roku 2035. Tedy po dobu téměř  70 let, uvážíme-li datum počínající realizace R 43 v roce 2035 /?/.  Žijeme v době, kdy i visuté mosty v délce kilometrů v našem sousedství  realizují stavaři do 2 let!! Z vlastní zkušenosti rovněž vím, co dokáží čeští stavaři. / např. dálniční přivaděč Radotín/. Není časová osa  R43 poněkud mimo reálnou časovou osu?  

2.       Druhý argument je snad ještě hrozivější – realizací  R 43 dle návrhu dosti zprofanované organizace ŘSD uděláte ze západních obydlených částí Brna křižovatku dálnic vedených  přes obydlené částí – to nedává smysl žádnému  vzdělaným urbanistům . Brno je přirozenou křižovatkou tranzitních cest, ale to snad znamená, že bude nákladní  tranzitní doprava vedena přes obytné částí? Uvažované zatrubnění části R43 , kupodivu ač slibované, ale nakonec vložené do projektu jako dodatečně jako požadavek řeší problém jen v části, která není tou nejexponovanější a je technicky naprosto sporná. Vzbuzuje i u stavařů dojem, že jde o těšínské jablíčko, které se ukáže nerealizovatelné. / Sjezdy z dálnice a křižovatky u obce Bystrc nelze zatrubnit, nebo dokonce budovat pod zemí/.

Ještě před tím, než Vás  požádám tímto dopisem  o Váš  odborný vstup do jednání s ŘSD opět zdůrazňuji, že oponenti  navrhovaného  trasování nalezli lepší a pro životní prostředí lepší a dokonce levnější variantu. Svým jednáním neblokují projekt v jeho realizaci , ale snaží se spolupracovat. Je otázka, proč je taková spolupráce zavrhována. Tuto otázku si jistě v budoucnosti  bude klást cca 40 000 dotčených občanů a s nimi, věřím, i ta část inženýrské obce, která je odpovědna svému vzdělání.  Tím spíše, že volení zástupci dotčených obcí  vznesli zásadní nesouhlas, přesto je jejich hlas, v současném systému projednávání veřejných liniových staveb neplatný.   Domnívám se mimo jiné, že jde o typický způsob jednání, který veřejnost nepřijímá a následně zdržuje realizaci již započatých staveb, jako je to v případě stavby obchvatu města Brna / opět projekt ŘSD/ u Žabovřesk. Jen  mimochodem, je to další ze staveb, které blokují dopravu do Bystrce, Kníniček, Jinačovic a Kuřimi – kde navíc vznikají průmyslová centra. Otázka tedy zní, lze kvůli trvání na trasování R43 odepsat západní část Brna a okolí? Dává to celé vlastně smysl?

Děkuji Vám za pochopení

Mgr. Jan Baltus

Poznámka:

Je dobré připomenout, že v současné době byly uvolněny další prostředky na opravu tratě / tedy plus zával/ na D8, čímž se škody z nerespektování geologické studie při schvalování trasy D8 /marně protestoval i pan Vaculík!!!/
vyšplhaly na stovky milionů korun.  Kdo zaručí, že projekt ŘSD je opravdu ten nejlepší i na R 43?

Napsat komentář