Začalo soudní řešení R43

V úterý 26. října byl vynesen první rozsudek v této etapě sporu o R43. Jádrem sporu je otázka, zda budoucí komunikace, tradičně nazývaná R43, povede středem Bystrce nebo zda bude skutečným obchvatem Brna. Snahy a cíl současné politické reprezentace jednoznačně vedou k první variantě. Byla vypracována rozsáhlá a nákladná studie, ve které je za dopravní část odpovědný ing. Vlastislav Novák z firmy PK OSSENDORF s.r.o. Ovšem výběr trasy postavený na jeho zjištění že R43 vedená v Bystrcké trase je dopravně nejúčinnější (tj. pojede po ní více vozidel než po obchvatu Brna) je absurdní. Po průtahu městem pojede vždy více aut než po obchvatu, ale o tom ta celá věc přece není. Klíčové je do obytných oblastí nezavlékat dálkovou tranzitní dopravu a použít standardní řešení – obchvat města.

Na druhé straně byla vypracována celá řada expertních posudků včetně posudku soudního znalce, dokládajících nesprávnost takového závěru a výběru trasy. Jak je to možné? Důvod je prostý, studie brala v úvahu pouze místní dopravu, což ostatně přiznává i vedoucí týmu který studii vypracoval ing. arch. Jakub Kynčl: „ta silnice v rámci územní studie byla doopravdy hodnocena primárně jako regionální“. Nesprávnost takových výchozích podmínek potvrdí i jen letmý pohled do mapy. Dálniční trasa Štětín – Legnica – Hradec Králové – Brno – Vídeň atd., z velké části již postavená a provozovaná, má být součástí evropské dálniční sítě TEN-T! Se zahrnutím této skutečnosti vychází jako nejvýhodnější tzv. optimalizovaná varianta, která je plnohodnotným obchvatem Brna. Ve hře je totiž dálková kamionová doprava.

Tříčlenný soudní senát s jeho předsedou JUDr. Davidem Rausem, Ph.D. (není v žádném příbuzenském vztahu s autorem tohoto článku!) konstatoval, aniž by zmínil oponentní expertní posudky, že studie Kynčlova týmu je „komplexní a velmi vynikající“, přičemž vycházel „spíš z nějaké důvěry v korektnost a profesionalitu“. Je to pochopitelné, při vší úctě k senátu nebylo lze očekávat hlubší vhled do problematiky.

Za pozornost stojí i komentáře, které se objevily pod článkem informujícím o výsledku soudního jednání. Jeden příklad za všechny: I tak se nejspíš nedožiju toho, abych jel z Brna do Svitav po dálnici. Skutečně ne. Ona totiž ta R43 nevede do Svitav, ale do Moravské Třebové, od trasy na Svitavy se odklání zhruba na úrovni Boskovic. Diskutující i všichni ostatní se tedy na dálnici do Svitav těší zbytečně, což jim ovšem nikdo z oficiálních míst nesdělí.

Luboš Raus, Bystrčáci

(Článek byl zveřejněn v Bystrckých novinách.)

Napsat komentář