Demagog Sukalovský a krajská Studie

Pro Kuřim a okolí vychází měsíčník Zlobice. Není zdarma a můžete si ho pořídit v elektronické podobě zde. V něm probíhá diskuse o vedení D43 mezi občany a starostou Dragem Sukalovským. Do lednového čísla dorazilo pět příspěvků jako reakce na starostův článek. Čtyři texty redakce otiskla, pátý nikoli se zdůvodněním, že obsahuje sdělení, podrobněji obsažená ve zbývajících čtyřech. Aby článek nezůstal v šuplíku, zveřejňujeme ho tedy zde. Snad je z něj jasné, na co reaguje.

Dostal se mi do rukou článek pana Sukalovského v prosincovém čísle Zlobice a nevěřil jsem svým očím. Tištěný článek podobné rétoriky jsem patrně četl naposledy před mnoha desítkami let v Rudém právu o západních imperialistech.

Pokud Sukalovského text čte nezaujatý čtenář, musí se pozastavit nad zoufale nenávistnými formulacemi typu „parta kolem známého kníničského pána“, „kverulanté“, „nesmyslný Kalčíkův návrh“ nebo „vědci“ v uvozovkách od autora článku. A tvrzení, že hlavní kvalifikací Ing. Pavla Škarvady, PhD. je to, že bydlí v Bystrci, je skutečně velmi nízké.

Pavel Škarvada totiž jen udělal to, co zřejmě neudělal pan Sukalovský – při čtení studie se zamyslel nad jejími postupy, argumenty a výstupy. Skutečně nemusíte být odborníci v konkrétním oboru, abyste s použitím kritického myšlení a znalosti základních technických a statistických postupů zjistili, že studie vykazuje takové nesrovnalosti, že o jejích závěrech a doporučeních lze dost spolehlivě pochybovat.

Příklad? Studie za desítky miliónů korun neváhá doporučit dopravní řešení na základě číselných výsledků, které mají chybu (odchylku) větší, než je rozdíl mezi nimi. Je to podobné, jako byste tvrdili, že pan Sukalovský je o 10 cm větší, než byl Napoleon Bonaparte, plus minus 40 cm. Ve skutečnosti tedy může být větší, ale stejně tak i menší. Z údaje nemůžete nic rozhodnout.

Také nemusíte být odborní specialisté, abyste se pozastavili nad tím, že ve studii jsou stávající protihlukové stěny zaneseny v jiném místě a jinak dlouhé, než jsou ve skutečnosti.

Tak lze pokračovat a mnohé najdete na stránkách d43.cz.

Ovšem Pavel Škarvada není jediný, kdo kvalitu studie posuzoval. Akustickou částí se zabýval Ing. Karel Šnajdr, rozptylovou studií RNDr. Alice Dvorská, PhD. Oba odborníci nacházejí ve studii závažné nedostatky. K tomu ještě Ing. Jiří Kalčík dokládá, že zpracovatelé studie neoprávněně vyloučili Optimalizovanou trasu z posuzování a nahradili ji vlastní modifikací.

Domnívám se, že pan Sukalovský, jako předseda krajské Komise dopravy a územního plánování, by měl zpozornět a požadovat nápravu, dokud je čas, nikoli se naježit a plivat kolem sebe.

J. Šmarda

Napsat komentář