Cenzurovaný článek

Redakční rada Bystrckých novin nedoporučila ke zveřejnění článek, který jí zaslal opoziční zastupitel za Bystrčáky Luboš Raus. O důvodech se můžeme dohadovat. Článek uveřejňujeme v původním znění:


Dálnice D43 přes Bystrc – počin hodný éry socialismu
Ve středu 10. dubna navštívili jednání bystrckého zastupitelstva pánové p.t. Kynčl, Chvátal, Bucek a Novák, architekt, zastupitel celobrněnský a krajský, odborník na životní prostředí a na dopravu. Přišli s úkolem, jak se zdálo, jasným. Vysvětlit nám zde v Bystrci, zastupitelům i zhruba 120 občanům, jak skvělou věcí bude pro nás komunikace 43 vedoucí napříč Bystrcí.
Začali novinkou, „premiérou“. Přes Bystrc nepovede dálnice, ale jen silnice I. třídy. Vzápětí ale z reakcí občanů pochopili, že s takhle připraveným scénářem nepochodí, že totiž nám Bystrckým je úplně jedno, jestli bude komunikace nazvána R43, D43, S43 či jakkoli jinak. Protože „vyměnit modré cedule za zelené“ je více než snadné, jak řekl jeden z nás. Takže naši hosté nadále mluvili již jen o „43“ tvrdíce, že je vlastně jedno, půjde-li o dálnici či silnici.
Nejpodstatnějším problémem se ukázalo zakrytí „43“ v úseku přes Bystrc. Na dotaz po zárukách zakrytí (vzpomeňme např. nezakrytého VMO v Žabovřeskách) nezazněla uspokojivá odpověď – životnost slibu politika je jedno volební období. Odpověď typu „zakrytí musí být realizováno, protože by jinak nebyly splněny emisní a hlukové limity“ je motáním se v kruhu, zvláště zaznělo-li v jiném okamžiku prezentace, že „na mnoha místech v městě Brně hlukové a emisní limity splněny nejsou“. I kdyby se ale nakrásně zakrytí realizovalo a dodržely by se tak hlukové limity, znamenalo by to v noci (!) na fasádách domů hluk 55 dB. To je jako automatická pračka (nikoli odstřeďující) puštěná celou noc před okny vašeho bytu. Lze spát za takových podmínek při otevřeném okně? V souvislosti s hlukem je třeba ještě zmínit navýšení hladiny hluku v okolí hráze o 20 dB (čtyřnásobně). Podle slov našich hostů neplatí nad hladinou přehrady žádné hlukové limity (nejsou tam lidská obydlí). Šíření zvuku po vodní hladině je všeobecně známo. Opět se jedná o nepřetržitý hluk ve dne i noci.
Řeč přišla i na nebezpečné emise, chemické (karcinogenní) a mikroprach (kardiovaskulární choroby). Ani zde nebylo podáno přesvědčivé vysvětlení ochrany bystrckých občanů („turbíny vyfouknou zplodiny velkou rychlostí z tunelu a ty se rychle rozptýlí…“).
Mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno a pan starosta Kratochvíl slíbil, za souhlasu hostů, pokračování veřejného projednání na dalším setkání. Doufejme, že se uskuteční brzo a že naši hosté přijdou lépe připraveni, abychom mohli diskutovat o faktech a ne jen v obecné rovině.

Luboš Raus, Bystrčáci

P.S.
Tento článek byl zaslán do dubnového čísla Bystrckých novin, nebyl ale zařazen k otisknutí. Bystrcká koalice zřejmě nemyslí své odmítání R43 až tak vážně. Protože se ale domníváme, že jde o velmi urgentní záležitost a hrozí nebezpečí z prodlení, prosíme, šiřte „od člověka k člověku“ tak, jak jsme to dělávali před více než třiceti lety…

1 komentář u „Cenzurovaný článek“

  1. Údaj „…navýšení hladiny hluku v okolí hráze o 20 dB (čtyřnásobně).“ je podivný. Každé tři decibely představují zdvojnásobení „hluku“.

    Odpovědět

Napsat komentář