TISKOVÁ INFORMACE

Sílí odpor proti připravované stavbě dálnice 43 přes obydlené části Brna.

Primátorce Markétě Vaňkové píší známé osobnosti, místní spolky i občané.

Zástupkyně petičního výboru Jana Pálková a Monika Šimková předaly v úterý 22. října primátorce petici s 1.199 podpisy. Petice požaduje, aby trasa transevropské komunikace 43 nevedla přes obydlené části Brna a byla trasována jako plnohodnotný obchvat celého Brna.

Tato petice navazuje na dosud řádně neukončené projednání „Petice občanů proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“, kterou v minulých letech podepsalo více než 37.000 občanů.

Signatáři petice požadují jednoznačné odmítnutí trasování 43 jako průtahu Brnem a neprodlené zastavení a ukončení všech prací na přípravě 43 v této variantě. Dalším požadavkem je zahrnutí plnohodnotného obchvatu celého města Brna do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do Územního plánu města Brna. Tato tzv. Optimalizovaná trasa komunikace 43, vedená Boskovickou brázdou, se v maximální míře vyhýbá obydleným oblastem. Tvoří také obchvaty obcí, které v tuto chvíli mají problémy s dopravou na stávající I/43 a při její výstavbě by plnohodnotný obchvat celého města získalo také Brno. Současně tato Optimalizovaná trasa řeší zásadní problém s trasováním mezi domy prakticky srostlých obcí Malhostovice a Drásov a s estakádou před okny nedávno vystavěné obytné čtvrti na jihu Kuřimi. Optimalizovaná trasa tvoří severní obchvat Kuřimi (vedený prostorem za průmyslovou zónou) a řeší problém Lipůvky obchvatem téměř kilometr vzdáleným od obytné oblasti. Toto optimalizované řešení má potenciál vyvést část tranzitní dopravy z Brna a nedopustit, aby se transevropská kamionová doprava dostala na VMO nebo do jiné části Brna a došlo k další dopravní zátěži již dnes dopravně přetíženého Brna.

Osobní dopis s požadavkem vybudování skutečného obchvatu města Brna adresovala primátorce řada známých osobností z oblasti vědy, kultury a sportu.

Brněnské spolky společně s mimobrněnskými spolky (celkem 12) zaslaly primátorce a zastupitelům města Brna dopis s požadavkem vybudování obchvatu města i s podrobnou analýzou situace a odbornými argumenty podporujícími vedení obchvatu Optimalizovanou trasou.

Cílem všech iniciativ je vyzvat místní samosprávu, aby hledala a podporovala konstruktivní řešení, které bude minimalizovat dopady lidské činnosti na obytné a klidové oblasti v Brněnské aglomeraci a pomůže všem občanům.

Plný text petice je dostupný na e-petice.cz.

Za petiční výbor a spolek Občané za D43 jako skutečný obchvat Brna, z.s.

Monika Šimková

Napsat komentář