Další případ manipulace s veřejností ve věci D43

Jak se dalo očekávat, čas poodhaluje skutečné důvody pro vedení dálnice D43 středem Bystrce a v těsné blízkosti celé řady vesnic. Povede-li totiž tato dálnice transevropského systému TEN-T trasou prosazovanou krajem (tedy přes Bystrc a v těsné blízkosti Malhostovic, Drásova, Skaličky, Lubě, Malé Lhoty, Dílů za sv. Jánem atd.), obejde Kuřim tzv. jižním obchvatem Kuřimi.

Jižní obchvat Kuřimi

Tento jižní obchvat, vedoucí v těsné blízkosti části Kuřimi „Díly za sv. Janem“ s cca 1500 obyvateli (na rozdíl od severního obchvatu odděleného od Kuřimi průmyslovou zónou) chrání před dálkovou dopravou oblast Kuřim – Záhoří, kde architekt Jakub Kynčl pracuje na projektu rozsáhlého sídliště s množstvím bytů v hodnotě okolo 5 až 7 mld. Kč. Nedávno v Kuřimi vydaný informační leták (možná spíš dezinformační) zdá se potvrzovat hypotézu, že zvolená trasa dálnice souvisí právě s tímto plánovaným sídlištěm. Vnucuje totiž mj. představu, že jižní obchvat Kuřimi je ideálním řešením, protože nevede obydlenou oblastí. Opak je ale pravdou.

Dezinformační leták za jižní obchvat Kuřimi

Leták z pera pánů Oldřicha Štarhy (bývalého starosty Kuřimi), Vladimíra Pančíka a Lukáše Holíka naznačuje podivné pozadí územní studie pro Aktualizaci ZÚR a návrhu ZÚR, která má být předložena ke hlasování Zastupitelstvu JMK dne 17.9.2020. Iniciuje totiž petici za jižní obchvat Kuřimi a skvělost tohoto řešení dokládá starým mapovým podkladem, na kterém chybí zastavěná oblast „Díly za sv. Janem“. Představuje tudíž nepravdivě jižní obchvat Kuřimi jako variantu, vedoucí neobydlenou oblastí.

Zatajená obydlená oblast

Zájmy developerů v Kuřimi – Záhoří

Pikantní na celé věci je, že autorem oné rozsáhlé a drahé studie, která se snaží zdůvodnit (a moc se jí to nedaří) vedení dálnice nejen přes Bystrc, ale i v těsné blízkosti zmíněných vesnic, je rovněž architekt Jakub Kynčl. Pan architekt Kynčl tedy společně s developerskou firmou IMOS Development, která by měla obytný soubor Kuřim – Záhoří stavět, obětuje nejen zhruba 30 tisíc obyvatel Bystrce, ale i obyvatele všech těch jmenovaných vesnic severně od Kuřimi zájmům úzké skupiny, která potřebuje za co nejvyšší ceny prodávat byty v doposud neexistující lokalitě Kuřim – Záhoří.

Pod taktovkou Drago Sukalovského?

Nakonec zbývá dodat, že tvrdým zastáncem a prosazovatelem jižního obchvatu Kuřimi je i krajský zastupitel jihomoravského kraje a kuřimský starosta Drago Sukalovský, pro kterého je megaprojekt sídliště Kuřim – Záhoří jistě vítanou příležitostí. Navíc je Drago Sukalovský krajským zastupitelem a členem Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Má tedy na prosazení jižního obchvatu Kuřimi, o který se teď v Kuřimi bojuje, nemalý vliv.

Luboš Raus

2 komentáře u „Další případ manipulace s veřejností ve věci D43“

  1. Článek o údajné manipulaci kvůli staré mapě a pak přímo lhát, že severní obchvat by oddělovala od Kuřimi průmyslová zóna….
    To není pěkný.

    Odpovědět

Napsat komentář