D43 přes Brno prosazují nebo podporují, případně v historii prosazovali

V demokratické společnosti je třeba vědět, kdo jaký názor prosazuje, ať už se mu chcete vyhnout nebo ho podpořit.

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi, předseda Komise dopravy a územního plánování Jihomoravského kraje.

Jeho postoj je jednoznačný a je velkým bojovníkem proti obchvatu Brna a má na svědomí jižní obchvat Kuřimi, který (na rozdíl od původního severního obchvatu) směřuje dálniční dopravu na Brno. Zatímco pro Kuřim požaduje obchvat regionální silnice, Brnu prosazuje průtah nadregionální dálnicí.

Martin Maleček, starosta Brna-sever, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast územního plánování.

Snaží se být nestranný, ale v hlasování podporuje vedení dálnice přes Brno. Je zodpovědný za kvalitu územní studie.

Petr Kunc (Spolu pro Židenice), místostarosta Židenic, s úkoly v oblasti územního plánování, dopravy a životního prostředí, zastupitel Jihomoravského kraje (TOP 09 s podporou starostů a ‚Žít Brno‘) vyjádřil podporu za městskou část Brno-Židenice k vybudování silnice D43 ve variantě „Bystrcká stopa“. (V zápise patrně omylem uveden jako Tomáš.)

Jaromíra Vítková (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), místostarostka města Boskovice, zastupitelka JmK vyjádřila podporu k projednávanému bodu a informovala, že všichni členové svazku měst a obcí pro R43 a také pro D35 a D43 mají zájem o vybudování silnic.

Při projednávání 1. aktualizace ZÚR JmK hlasovali zastupitelé JmK pro trasování R43 přes Brno takto:

V březnu 2017 doporučila komise Rady města Brna pro územní plánování radě města Brna usnesení:

„Zastupitelstvo města Brna konstatuje na základě předložených materiálů, že z hlediska zájmů města Brna je výhodnější trasování D43 v tzv. Bystrcké stopě. Z tohoto důvodu Komise pro územní plánování doporučuje preferovat výhodnější variantu pro město Brno v rámci přípravy Aktualizace ZÚR JMK“.

Hlasování:

předseda: Ing. Hana Kašpaříková (ŽTB*) – zdržela se
místopředseda: Ing. arch. Petr Bořecký (ANO) – pro
RNDr. Filip Chvátal (KDU-ČSL) – pro
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ) – proti
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD) – pro
Ing. Petr Kunc (TOP 09) – pro
Ing. David Grund (ODS) – pro
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM) – pro
Jiří Ides (Sněm starostů) – pro
Mgr. Rostislav Koryčánek (odborná veřejnost) – nepřítomen
Ing. arch. Michal Palaščák (odborná veřejnost) – pro

Testování