Petice na Zastupitelstvu města Brna

Před dvěma týdny (22. října 2019) jsme odevzdali na podatelně Magistrátu města Brna „Petici občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna“ s 1.199 podpisy. Od té doby dokument podepsalo dalších bezmála 300 občanů a podpisy pod papírovou i elektronickou verzí petice stále přibývají. 5. 11. 2019 jsme předali na Zastupitelstvu města Brna podpisové archy přímo do rukou paní primátorky. Celkem byly předány petiční archy s 1.454 podpisy.

Za petiční výbor a spolek Občané za D43 jako skutečný obchvat Brna, z.s.

Monika Šimková

foto: Hynek Charous

TISKOVÁ INFORMACE

Sílí odpor proti připravované stavbě dálnice 43 přes obydlené části Brna.

Primátorce Markétě Vaňkové píší známé osobnosti, místní spolky i občané.

Zástupkyně petičního výboru Jana Pálková a Monika Šimková předaly v úterý 22. října primátorce petici s 1.199 podpisy. Petice požaduje, aby trasa transevropské komunikace 43 nevedla přes obydlené části Brna a byla trasována jako plnohodnotný obchvat celého Brna.

Tato petice navazuje na dosud řádně neukončené projednání „Petice občanů proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“, kterou v minulých letech podepsalo více než 37.000 občanů.

Signatáři petice požadují jednoznačné odmítnutí trasování 43 jako průtahu Brnem a neprodlené zastavení a ukončení všech prací na přípravě 43 v této variantě. Dalším požadavkem je zahrnutí plnohodnotného obchvatu celého města Brna do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do Územního plánu města Brna. Tato tzv. Optimalizovaná trasa komunikace 43, vedená Boskovickou brázdou, se v maximální míře vyhýbá obydleným oblastem. Tvoří také obchvaty obcí, které v tuto chvíli mají problémy s dopravou na stávající I/43 a při její výstavbě by plnohodnotný obchvat celého města získalo také Brno. Současně tato Optimalizovaná trasa řeší zásadní problém s trasováním mezi domy prakticky srostlých obcí Malhostovice a Drásov a s estakádou před okny nedávno vystavěné obytné čtvrti na jihu Kuřimi. Optimalizovaná trasa tvoří severní obchvat Kuřimi (vedený prostorem za průmyslovou zónou) a řeší problém Lipůvky obchvatem téměř kilometr vzdáleným od obytné oblasti. Toto optimalizované řešení má potenciál vyvést část tranzitní dopravy z Brna a nedopustit, aby se transevropská kamionová doprava dostala na VMO nebo do jiné části Brna a došlo k další dopravní zátěži již dnes dopravně přetíženého Brna.

Osobní dopis s požadavkem vybudování skutečného obchvatu města Brna adresovala primátorce řada známých osobností z oblasti vědy, kultury a sportu.

Brněnské spolky společně s mimobrněnskými spolky (celkem 12) zaslaly primátorce a zastupitelům města Brna dopis s požadavkem vybudování obchvatu města i s podrobnou analýzou situace a odbornými argumenty podporujícími vedení obchvatu Optimalizovanou trasou.

Cílem všech iniciativ je vyzvat místní samosprávu, aby hledala a podporovala konstruktivní řešení, které bude minimalizovat dopady lidské činnosti na obytné a klidové oblasti v Brněnské aglomeraci a pomůže všem občanům.

Plný text petice je dostupný na e-petice.cz.

Za petiční výbor a spolek Občané za D43 jako skutečný obchvat Brna, z.s.

Monika Šimková

Můžete se přidat k e-petici

Na portále e-petice.cz byla zřízena Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna.

Předešlou („papírovou“) petici podepsalo více než 37.000 občanů. Tato na ni navazuje, má aktualizovaný text a existuje jak v elektronické, tak v „papírové“ podobě.

Vyjádřit názor, že dálnice nemá vést kolem rekreační oblasti můžete na https://e-petice.cz/petitions/petice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html

Brněnské moře nebo moře aut

V sobotu 21. září jsme zorganizovali u Brněnské přehrady akci „Brněnské moře nebo moře aut“, která měla upozornit návštěvníky na plánovanou výstavbu komunikace 43 přes Bystrc a kolem přehrady. Cílem bylo informovat o tom, že lepším řešením dopravní situace je vybudování skutečného obchvatu města, a požádat o podporu této varianty. Návštěvníci přehrady, kteří se rozhodli naše úsilí podpořit, měli možnost podepsat petici pro primátorku města Brna. Pod peticí požadující, aby komunikace „43“ byla trasována jako plnohodnotný obchvat celého Brna, se podepsalo 438 občanů. Dále měli příchozí možnost podepsat zplnomocnění zástupce veřejnosti při pořizování návrhu Aktualizace zásad územního rozvoje. Pro našeho zástupce Ing. Pavla Škarvadu, Ph.D. se sešlo 243 podpisů. Také ten, kdo chtěl svou připomínku k Aktualizaci ZÚR JMK adresovat přímo kraji, měl možnost podepsat připravené formuláře. Formulovány byly celkem tři připomínky a pod každou z nich se podepsalo 135 lidí.

Velmi nás potěšilo, že si někteří lidé z Bystrce spontánně přišli pro podpisové archy s tím, že chtějí naše úsilí podpořit a budou dále sbírat podpisy na petici.

Bylo zajímavé sledovat, jaký údiv u návštěvníků přehrady vyvolávala informace, že právě kráčejí po plánovaném tělese dálnice. A hodně na ně fungovala i naše ukázka dálničního hluku, kterou jsme pouštěli z reprobeden.

Část lidí samozřejmě náš stánek ve spěchu minula, nebo podpis odmítla s tím, že výstavba dálnice je plánována na dobu, které se už stejně nedožijí. Naším cílem je ovšem zachovat unikátní rekreační zónu u Brněnské přehrady i pro budoucí generace. Proto jsme požádali i příchozí děti, ať naše úsilí podpoří svými obrázky. Bylo nesmírně milé sledovat, jak bezprostředně ti nejmladší reagovali. Děti nakreslily spoustu krásných obrázků, které jsme vystavili přesně v místě kde je plánovaná výstavba komunikace „43“ a pevně doufáme, že i nadále tu auta zůstanou jen nakreslená.

Protože nám skutečně záleží na prostředí kolem přehrady, připojili jsme se také do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Velmi nás potěšilo, že i pro řetězec Penny, který má nedaleko svou prodejnu, je toto území tak cenné, že se sem rozhodl vyslat své zaměstnance z celé republiky, aby se zapojili do úklidu. Jejich profi tým byl početnější a tudíž i výkonnější, ale my jsme také nezaháleli a vybranou část bývalé „Hitlerovy dálnice“ uklidila naše malá skupina. Skvělé bylo, že členové úklidové skupiny z Penny hned pochopili cíl našeho úsilí a někteří z nich přišli naši petici podepsat.

Monika Šimková

foto Josef Strubl