Brněnské moře nebo moře aut

V sobotu 21. září jsme zorganizovali u Brněnské přehrady akci „Brněnské moře nebo moře aut“, která měla upozornit návštěvníky na plánovanou výstavbu komunikace 43 přes Bystrc a kolem přehrady. Cílem bylo informovat o tom, že lepším řešením dopravní situace je vybudování skutečného obchvatu města, a požádat o podporu této varianty. Návštěvníci přehrady, kteří se rozhodli naše úsilí podpořit, měli možnost podepsat petici pro primátorku města Brna. Pod peticí požadující, aby komunikace „43“ byla trasována jako plnohodnotný obchvat celého Brna, se podepsalo 438 občanů. Dále měli příchozí možnost podepsat zplnomocnění zástupce veřejnosti při pořizování návrhu Aktualizace zásad územního rozvoje. Pro našeho zástupce Ing. Pavla Škarvadu, Ph.D. se sešlo 243 podpisů. Také ten, kdo chtěl svou připomínku k Aktualizaci ZÚR JMK adresovat přímo kraji, měl možnost podepsat připravené formuláře. Formulovány byly celkem tři připomínky a pod každou z nich se podepsalo 135 lidí.

Velmi nás potěšilo, že si někteří lidé z Bystrce spontánně přišli pro podpisové archy s tím, že chtějí naše úsilí podpořit a budou dále sbírat podpisy na petici.

Bylo zajímavé sledovat, jaký údiv u návštěvníků přehrady vyvolávala informace, že právě kráčejí po plánovaném tělese dálnice. A hodně na ně fungovala i naše ukázka dálničního hluku, kterou jsme pouštěli z reprobeden.

Část lidí samozřejmě náš stánek ve spěchu minula, nebo podpis odmítla s tím, že výstavba dálnice je plánována na dobu, které se už stejně nedožijí. Naším cílem je ovšem zachovat unikátní rekreační zónu u Brněnské přehrady i pro budoucí generace. Proto jsme požádali i příchozí děti, ať naše úsilí podpoří svými obrázky. Bylo nesmírně milé sledovat, jak bezprostředně ti nejmladší reagovali. Děti nakreslily spoustu krásných obrázků, které jsme vystavili přesně v místě kde je plánovaná výstavba komunikace „43“ a pevně doufáme, že i nadále tu auta zůstanou jen nakreslená.

Protože nám skutečně záleží na prostředí kolem přehrady, připojili jsme se také do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Velmi nás potěšilo, že i pro řetězec Penny, který má nedaleko svou prodejnu, je toto území tak cenné, že se sem rozhodl vyslat své zaměstnance z celé republiky, aby se zapojili do úklidu. Jejich profi tým byl početnější a tudíž i výkonnější, ale my jsme také nezaháleli a vybranou část bývalé „Hitlerovy dálnice“ uklidila naše malá skupina. Skvělé bylo, že členové úklidové skupiny z Penny hned pochopili cíl našeho úsilí a někteří z nich přišli naši petici podepsat.

Monika Šimková

foto Josef Strubl

Aktuálně připravované akce

21. září 2019: BRNĚNSKÉ MOŘE, NEBO MOŘE AUT?

Místo konání: Brněnská přehrada, ulice Přístavní, Informační stan spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna“
10.00 – 13.00 Brněnská přehrada jako rekreační zóna, dálnice D43 jako obchvat Brna
Informační materiály k plánované výstavbě komunikace „43“
Simulace hlukové zátěže dálniční dopravou
Výtvarná soutěž pro děti na téma „Brněnské moře, nebo moře aut?“

10.00 – 17.00 Ukliďme vstup na Brněnskou přehradu (součást akce Ukliďme Česko)
Sraz v informačním stanu. K úklidu se můžete přidat kdykoli během dopoledne.
Podrobné informace najdete na www.UklidmeCesko.cz/event/23789

8. října 2019 v 17.00: NECHCETE MÍT POD OKNY DÁLNICI?

Místo konání: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc

Prezentace aktuálních informací kolem D43 (dříve R43) pro veřejnost. Přijďte podpořit stavbu skutečného obchvatu Brna. Přijďte se informovat, jaké jsou možnosti přispět k řešení šetrnému pro občany. Vyzvěme vedení kraje a města Brna, aby transevropská komunikace „43“ nevedla středem Bystrce.

logo VIA
podpořila Nadace VIA

24. září 2019 v 18 hodin: DÁLNICE PŘES BYSTRC

Místo konání: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, Brno-Bystrc

Třetí projednání studie, která navrhuje vedení komunikace R43 středem Bystrce. Proč třetí projednání, když už jsme v Bystrci dvě prezentace vyslechli? Protože obě dosavadní prezentace byly v režii autorů studie, která trasuje R43 středem Bystrce. Nyní dáme slovo oponentům studie.

srdečně zvou Bystrčáci