TISKOVÁ INFORMACE

Sílí odpor proti připravované stavbě dálnice 43 přes obydlené části Brna.

Primátorce Markétě Vaňkové píší známé osobnosti, místní spolky i občané.

Zástupkyně petičního výboru Jana Pálková a Monika Šimková předaly v úterý 22. října primátorce petici s 1.199 podpisy. Petice požaduje, aby trasa transevropské komunikace 43 nevedla přes obydlené části Brna a byla trasována jako plnohodnotný obchvat celého Brna.

Tato petice navazuje na dosud řádně neukončené projednání „Petice občanů proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“, kterou v minulých letech podepsalo více než 37.000 občanů.

Signatáři petice požadují jednoznačné odmítnutí trasování 43 jako průtahu Brnem a neprodlené zastavení a ukončení všech prací na přípravě 43 v této variantě. Dalším požadavkem je zahrnutí plnohodnotného obchvatu celého města Brna do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do Územního plánu města Brna. Tato tzv. Optimalizovaná trasa komunikace 43, vedená Boskovickou brázdou, se v maximální míře vyhýbá obydleným oblastem. Tvoří také obchvaty obcí, které v tuto chvíli mají problémy s dopravou na stávající I/43 a při její výstavbě by plnohodnotný obchvat celého města získalo také Brno. Současně tato Optimalizovaná trasa řeší zásadní problém s trasováním mezi domy prakticky srostlých obcí Malhostovice a Drásov a s estakádou před okny nedávno vystavěné obytné čtvrti na jihu Kuřimi. Optimalizovaná trasa tvoří severní obchvat Kuřimi (vedený prostorem za průmyslovou zónou) a řeší problém Lipůvky obchvatem téměř kilometr vzdáleným od obytné oblasti. Toto optimalizované řešení má potenciál vyvést část tranzitní dopravy z Brna a nedopustit, aby se transevropská kamionová doprava dostala na VMO nebo do jiné části Brna a došlo k další dopravní zátěži již dnes dopravně přetíženého Brna.

Osobní dopis s požadavkem vybudování skutečného obchvatu města Brna adresovala primátorce řada známých osobností z oblasti vědy, kultury a sportu.

Brněnské spolky společně s mimobrněnskými spolky (celkem 12) zaslaly primátorce a zastupitelům města Brna dopis s požadavkem vybudování obchvatu města i s podrobnou analýzou situace a odbornými argumenty podporujícími vedení obchvatu Optimalizovanou trasou.

Cílem všech iniciativ je vyzvat místní samosprávu, aby hledala a podporovala konstruktivní řešení, které bude minimalizovat dopady lidské činnosti na obytné a klidové oblasti v Brněnské aglomeraci a pomůže všem občanům.

Plný text petice je dostupný na e-petice.cz.

Za petiční výbor a spolek Občané za D43 jako skutečný obchvat Brna, z.s.

Monika Šimková

Prezentace Nechcete mít pod okny dálnici?

Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna připravil pro zájemce na 8. října prezentaci historických i aktuálních informací o problematice D43. Několik desítek občanů se mohlo seznámit také s dalšími možnostmi, jak upozornit zodpovědné politiky a úředníky na slabiny prosazovaného řešení protáhnout komunikaci s dálničním provozem přes rekreační oblast Brna a vést ji necitlivě v blízkosti obydlí.

Prezentaci, která v závěru obsahuje informaci, jak podat připomínky k Návrhu aktualizace ZÚR, můžete stáhnout níže.

Odkazy na kritiku Studie

Jak jsem informoval níže, na besedě, která dala více prostoru odpůrcům vedení dálnice kolem přehrady skrz Brno, zaznělo mnoho výhrad k „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“. Nyní se s nimi můžete seznámit. Na portále osel.cz jsou dva články Pavla Škarvady. První (zde) se zabývá situací, kdy projektanti společnosti „knesl kynčl architekti s.r.o.“ (malá písmena na začátku názvu a jmen nejsou chyba – tuto typografickou podobu si páni architekti zvolili, patrně aby dali najevo firemní filozofii, že pro ně není nic svaté) s klidným svědomím doporučují řešení, které se liší od jiného méně, než je chyba, kterou je výsledek zatížen. Druhý (zde) článek je obsáhlejší a upozorňuje na spoustu manipulací, většinou vedoucích k zvýhodnění hodnocení varianty trasování přes Brno. (Odkazy jsou ta modrá slova.)

Pod články je spousta diskuse, bohužel, diskutující se často nezabývají kritizovanými fakty, ale základním problémem, zda vést či nevést dálnici přes Brno kolem přehrady. Mnozí dávají najevo, že je jim jedno, na základě jak nekvalitních podkladů je trasa doporučena.

Kdo se raději dívá a poslouchá, než čte, může se podívat na záznam z besedy na youtube. Tam je navíc argument Luboše Rause, který dokládá, že je velmi logické, že se stane trasa „čtyřicettrojky“ výhodným mezinárodním tahem a že tedy není zařazena do evropské dálniční sítě TEN-T omylem. Kdo nebezpečí citelného nárůstu nákladního tranzitu popírá je buď ignorant nebo manipulátor.

Josef Strubl

Můžete se přidat k e-petici

Na portále e-petice.cz byla zřízena Petice občanů za realizaci komunikace D43 jako plnohodnotného obchvatu celého Brna.

Předešlou („papírovou“) petici podepsalo více než 37.000 občanů. Tato na ni navazuje, má aktualizovaný text a existuje jak v elektronické, tak v „papírové“ podobě.

Vyjádřit názor, že dálnice nemá vést kolem rekreační oblasti můžete na https://e-petice.cz/petitions/petice-obcanu-za-realizaci-komunikace-d43-jako-plnohodnotneho-obchvatu-celeho-brna.html